Presidentes de Japón

Lista de Primer Ministros de Japón

Toshiki Kaifu

Sōsuke Uno

Tsutomu Hata

Noboru Takeshita

Yasuhiro Nakasone

Jun’ichirō Koizumi

Zenkō Suzuki

Yoshirō Mori

Masayoshi Ōhira

Keizō Obuchi

Takeo Fukuda

Ryūtarō Hashimoto

Tomiichi Murayama

Morihiro Hosokawa

Kiichi Miyazawa

Yoshihiko Noda

Shinzō Abe

Yasuo Fukuda

Taro Aso

Yukio Hatoyama

Naoto Kan